MTL, DL og Sub Ohm – hva er forskjellen og hvorfor er dette viktig?

mtlFolk er veldig forskjellig. Hvilken dampeteknikk som er rett for deg må du selv finne ut av gjennom å prøve ut forskjellige sugeteknikker. Her det ingen rett eller galt og det fins ingen fasit – dette er utelukkende et individuelt valg på hva som vil være mest komfortabelt for deg. Om du foretrekker MTL eller DL og Sub-Ohm, valget er avgjørende for hvilket utstyr som vil være best egnet for deg (:MTL ~ Munn Til Lunge,

Mouth To Lung;

MTL er en innhaleringsteknikk som i praksis er den samme innhaleringsmetoden vi kjenner igjen fra en sigarett.
Man drar damp (eller røyk fra en sigarett) fra apparatet og holder den i munnen før man drar den ned til lungene, for så å uthalere på vanlig måte.
Denne innhaleringsteknikken er den de aller fleste nye dampere begynner med siden det ikke krever omlegging av vaner.
Man vet hvordan man innhalerer fra en røyk og det vil være fullstendig naturlig å begynne her med dampen også.

MTL vil naturlig nok ikke produsere enorme skyer av damp.
Dette er fordi det utstyret man bruker til MTL ikke er beregnet til skyproduksjon.
Den er ment til å gi en god dampeopplevelse som er gjenkjennbar fra en sigarett og metoden er nokså intuitiv.

God smak er for mange viktig og smaksopplevelsen MTL gir vil være mer enn god nok for en nybegynner.
Veldig mange erfarne dampere sverger til MTL, og finner det unaturlig å dra dampen rett ned til lungene (DL) uten å holde den i munnen først.

De fleste MTL-tankene markedet har å by på i dag selges kun med forhåndsproduserte coiler, såkalte stock coils (se egen bolk om coils).
En veldig vanlig tank å begynne med er Nautilus (eller Nautilus 2) fra Aspire.
Grunnen til at denne tanken er fin til en ny MTL-damper er at den er enkel i bruk og den har et justerbart luftinntak.
Dette gjør det mulig for brukeren å bestemme selv hvor «hardt» draget skal være.
Om det skal være litt «luftig» (litt som en lett rullet rullings) eller veldig restriktivt drag (litt som et veldig smalt sigarettfilter), eller noe midt i mellom.
Man kan med andre ord egendefinere luftinntaket og dette kan man også gjøre på de fleste MTL-tanker (og DL-tanker) som selges i dag.

Hvis MTL er plassen for deg å starte, vil du ha behov for utstyr som er beregnet til denne teknikken.
Du kan få tak i et enkelt starter-kit bestående av et penn-lignende apparat eller en MTL-tank samt et batteri (mod) som har lav wattstyrke (vanligvis opptil 40w).

 DL ~ Direkte Til Lunge,

Direct Lung;

DL er en innhaleringsteknikk som med det første kan virke litt avskrekkende og unaturlig for mange.
Prinsippet med DL er at man innhalerer damp direkte til lungene (uten å holde den i munnen først), for så å uthalere på vanlig måte.

Teknikken kan sammenlignes med det å puste – man rett og slett drar dampen rett ned.
Det gir en kraftigere dampeopplevelse enn MTL og mange erfarne dampere velger å dampe på denne måten da de kanskje føler at MTL ikke gir den «punchen» de er ute etter.

Dette er en innhaleringsteknikk man veldig sjeldent starter med, men er noe man kan eksprimentere med jo mere komfortabel en er med dampen sin og jo mere erfaren en blir.
En del erfarne dampere som tildigere har røyket ønsker også et klarere skille mellom damp og røyk da MTL har noen likhetstrekk med røyking.
DL er en egen innhaleringsteknikk som gir et tydelig inntrykk og bilde på at en damper, i motsetning til å røyke.

DL krever vanligvis at man damper på utstyr som har godt lufttilførsel til coil.
Dette sørger for at coilen blir godt ventilert under oppvarming, noe som vil gi en god smaksopplevelse og vanligvis større skyer.
Ved bruk av nikotinholdig e-juice er det vanlig at brukeren halverer sin nikotinstyrke når en damper DL.
Dette er fordi DL gir dype lungedrag og kan resultere i hodepine, svimmelhet og lignende ved bruk av høy nikotinholdig e-juice.

Det er i dag et hav av utstyr som er beregnet til DL.
Noe utstyr er ment til brukere som vikler sine egne coiler, mens annet utstyr kommer med stock coils som du enkelt monterer i atomizeren.
Felles for alle DL-coiler er at de trenger mye luft for å kunne produsere ønsket smak og damp.
Vanligvis krever de også en vesentlig høyere watt-styrke enn MTL-coiler (se egen bolk om coils).

Dette betyr at hvis du ønsker å utforske DL-teknikken må du ha utstyr som er ment for DL (gjerne merket som Sub-Ohm),
samt et batteri (mod) som har en høyere watt-styrke (vanligvis en plass fra 30-200w).

 Sub-Ohm;

Sub-Ohming;

Sub Ohm er et begrep du fort kommer innom når du leter etter informasjon på nett.
Termen kommer fra ordet «Ohm» og har sin opprinnelse fra den tyske matematikeren og fysikeren Georg Simon Ohm.
I dag blir ohm brukt til å måle elektrisk motstand og 1 ohm betegnes som 1 enhet.

I dampeverdenen er ohm et velkjent begrep da man bruker et batteri til å varme opp coilen (metalltråd festet til isolerte punkter som igjen er knyttet til batteriets positive og negative post). Siden man bruker reell strøm i form av et batteri, er det viktig for enhver bruker å vite motstanden (ohm) i sin coil.
Ved å vite dette kan man selv sette ønsket og best egnet wattstyrke til coil. Ved å være bevisst på sin ohm unngår man også uhell i form av brent bomull og vond smak, eller i værste fall at man ikke får brukt utstyret sitt fordi ohm er for lav i forhold til moddens og batteriets ytelse.


Hvis din coil har en høy ohm (motstand) så vil den være best egnet for MTL-damping.
Vanligvis ligger MTL-coiler en plass mellom 1.2-2.0 ohm.

Hvis din coil har lav ohm vil den være best egnet for DL-damping.
Vanligvis ligger DL-coiler en plass mellom 1.2-0.1 ohm.

Når en coil har en motstand som er lavere enn 1.0 ohm – dvs. 0.9 ned til 0.1, er dette definert som sub ohm.

 

Selv om mange dampere sub-ohmer i dag så er det ikke dermed sagt at dette vil være rett for deg.
Faktisk er det flere dampere i dag som ikke sub-ohmer – og det til tross for at havet av utstyr i dag som selges er hovedsaklig rettet mot en begrenset (dog voksende) kundegruppe.

Det som kjennertegner kvalitetene til sub-ohmin er dampproduksjon.
Masse damp. Så mye damp at når en uthalerer vil brukeren være omgitt av en stor hvit sky.
Det eksisterer faktisk verdensomspennende konkurranser i skyproduksjon – menneskene som oppererer her er kjent som «Cloud Chasers» og er en egen liten nisje innenfor «ekstremdamping».

Noe annet som også kjennetegner sub-ohming er veldig mye smak.
Siden sub ohm produserer mye damp brukes det ofte (men ikke alltid) coiler som betegnes som eksotiske (komplekse coiler).
Disse coilene klarer veldig ofte med svært høy nøyaktighet å gjengi alle smaksprofilene en e-juice innehar.
Det betyr at smaksopplevelsen vil være i en helt egen klasse når man sammenligner det med for eksempel MTL-coiler.

En tredje ting som kjennetegner sub-ohming er varmere damp.
Det kreves ofte en høyere watt enn vanlig for å kunne varme opp coilen hurtig nok til at damp for innhalering blir produsert.
Dette er fordi mer komplekse coiler trenger mere tid på å varmes opp (også kjent som «ramp up time»).
En høyere watt-styrke vil nødvendigvis resultere i at dampen man innhalerer blir varmere enn den man kjenner fra for eksempel MTL.

De som ønsker å sub-ohme, jager ofte en av tre ting;
større skyproduksjon, en varmere damp, en optimalisert smaksprofil, eller en kombinasjon av de tre.Er Sub Ohm trygt?

Både ja og nei, det kommer egentlig helt an på brukeren.
Sub Ohm er aldri egnet for en nybegynner og skal utelukkende utforskes av brukere som kjenner sin ohm og har god kunnskap om sin mod, sin RBA og generell batterisikkerhet. Aldri kjøp billig utstyr fra utlandet med mindre du vet med sikkerhet at produktene er genuine.

Dette er spesielt viktig om du tenker på å anskaffe deg en mekaninsk mod (mech), noe jeg på det sterkeste fraråder om du ikke kjenner ohms lov og batterisikkerhet like godt som din egen bukselomme. Sub-ohming kan dog fint utforskes om du bruker en regulert mod som tillater lavere motstand samt en tank med stock coils som er beregnet for sub ohm.

Hvis du er usikker på om din mod tillater sub ohm kan du gå til produsentens nettside og se etter moddens spesifikasjoner, der vil det stå hvilken motstand modden din tillater. Man kan for eksempel veldig fint sub-ohme på en iStick 30 watt med passende tank (feks. SMOK Spirals), eller på noe så enkelt som en Joyetech EGO AIO. Disse vil kunne gi deg myk start på lav motstand og er en god treningsplatform for å tilnærme seg ikke bare sub ohm men DL-drag helt generelt på en trygg og god måte. Du kan lese mere om forskjellene på en mech mod og en regulert mod her.

 VIKTIG!

Er du i tvil om du kan sub-ohme på ditt utstyr er første råd å lese deg opp.
Spør venner, bekjente, din lokale dampe-butikk eller søk kunnskap på nettforum!

Aldri start denne reisen uten god kunnskap om ohms lov og batterisikkerhet, spesielt viktig er dette hvis du innehar en mekanisk mod.
Uhell som eksposjoner kan skje og de skjer utelukkende fordi bruker ikke har god nok kunnskap om nevnte felt.
Ikke bare er dette skadelig for dampesaken globalt, men uten tvil mest skadelig vil det være for deg og dine nærmeste.
Søk informasjon og still spørsmål – vi har alle vært nybegynnere og vi tar i mot deg med åpne armer for å hjelpe deg på din vei (:

Comments are closed.