Myter om E-sigaretter

Allmenne Myter og Misoppfatninger om E-sigaretter.


 

Myter og misoppfatninger

Først publisert av Martin Dockrell, 20 Februar 2018.
Organisasjon; Public Health England.
Clearing up some myths around e-cigarettes.

Med England som ledende land i Europa på forskning og vitenskap innenfor e-sigaretter, kan man med sikkerhet legge sin lit til at resten av verden lytter når Britiske helsemyndigheter uttaler seg.

England har tett samarbeid med akademikere verden rundt og sammens har de over flere år forsket på bruk av e-sigaretter.
Britiske forskere står som en bauta i vitenskapen og er ansett som ledende i sitt forskningsfelt.

 


 

Det siste halve året har det på sosiale platformer samt i enkelte media versert en del myter og misoppfatninger om e-sigaretter.
Dette er misoppfatninger som ofte stammer fra forskningsrapporter som ikke kan fremlegge kildehenvisniger. Fordi det er manglende kilder kan man derfor ikke ta disse rapportene på alvor da de også inneholder grove faktafeil og gir e-sigaretter og dampesaken generelt et dårlig navn og rykte.

 


 

På bakgrunn av disse hendelsene så Det Britiske Helse Departementet (Public Health England, PHE) seg nylig nødt til å komme med en uttalelse (20/02-2018). Uttalelsen kommer med noen nedslående fakta som gjengis under – oversatt til norsk.

Denne uttalelsen har mange års forskning i sin rygg og er støttet av Cancer Research UK, Action on Smoking and Health, Royal College of Health, British Medical Association og National Academics of Sciences Engineering and Medicine.

 


popcorn-lunger?

MYTE 1 – E-sigaretter gir deg «popcorn-lunger».

En av de vanligste mytene og misoppfatningene man hører om.
Denne myten oppsto på bakgrunn av den kjemiske komponenten diacetyl, som før ble brukt i enkelte typer smaksessenser. Smaksessensen skulle gi en smør-lignende smak. Mennesker som har vært utsatt for ekstremt høye verdier av diacetyl, kunne være mere utsatt for lungesykdommen «bronchiolitis obliterans». Lidelsen fikk fort navnet «popcorn lunger» da de lidende ofte jobbet på popcornfabrikker.

Diacetyl er i dag en forbudt ingrediens i e-sigaretter og e-juice.
Diacetyl ble før funnet i enkelte typer smaksessenser men da i nivåer flere hundre ganger lavere enn det man finner i en ordinær sigarett. Til tross for høyere nivå av diacetyl i tradisjonelle sigaretter, er faren for denne type lungesykdom svært sjelden.

 


 

MYTE 2 – E-sigaretter er ikke kontrollert  og vi vet ikke hva som er i dem!

England har noen av de strengeste reguleringer av e-sigaretter i verden.
Reguleringene kommer fra Tobacco and Related Products Regulations 2016. E-sigarett-produktene skal møte et minimumskrav av kvalitet og sikkerhet, i tillegg til at emballasje skal være godt synlig og ha nødvendig informasjon slik at forbruker skal kunne ta et velinformert valg.

Produsent av produktene må også forhåndsinnmelde samtlige produkter som skal på markedet. Innmeldelsen skjer til UK Medicines and Healthcare products regulatory Agency (MHRA) og det skal gis detaljert produktinformasjon samt en oversiktlig liste av samtlige ingredienser.

 


 

MYTE 3 – E-sigaretter kan være skadelig siden de kan inneholde nikotin!

95% mindre skadelig enn tobakk

4 av 10 røykere tror at nikotin forårsaker røykrelaterte kreftlidelser.
Forskning viser derimot at nikotin bærer liten til lav risiko for helseskadelige sykdommer.
Til tross for at nikotin er hovedgrunnen til at folk blir avhengige av tobakksprodukter, består en tradisjonell sigarett av tusenvis av andre kjemiske komponenter. Det er disse komponentene som er skadelig for helsen.

E-sigaretter inneholder ikke tjære eller karbonmonoksid, to av de farligste komponentene i tobakksrøyk. En e-sigarett inneholder enkelte kjemikalier som man også kan finne i en tradisjonell sigarett, men i et betydelig lavere nivå. Britiske Helsemyndigheter føler seg så sikre på sine funn at de mener damping er inntil 95% mindre skadelig enn tobakk.

 


 

MYTE 4 – Passiv damping er skadelig for omgivelsene!

Forskning viser at passiv røyking kan være skadelig for omgivelsene, noe som har resultert i dagens røykelov. Røykeloven i England er lik den vi har i Norge, men i motsetning til Norge har ikke England involvert bruk av e-sigaretter i sin røykelov. Dette betyr at organisasjoner selv kan definere hva som er tillatt og ikke på feks. arbeidsplassen, puben, restauranten etc.

Væsken i en e-sigarett (e-juice) består typisk av Propylenglykol (PG), Vegetabilsk glycerin (VG), nikotin og smaksessenser. I motsetning til tradisjonelle sigaretter som forbrenner tobakk og avgir kontinuerlig røyk fra sigaretten, avgir ikke en e-sigarett denne formen for «røyk». Dampen som kommer fra en e-sigarett blir innhalert umiddelbart av bruker, og det eneste som blir utåndet er aerosol.

Forskning fra Public Health England (PHE) viser at det foreligger ingen fare for helse ved passiv damping (innånding av utåndet aerosol). Mennesker med astma og respiratoriske sykdommer kan dog være sensitive til noe av innholdet i utåndet damp. Det oppfordres derfor til å utvise folkeskikk, hensyn og respekt i forhold til sine omgivelser.

 


 

MYTE 5 – E-sigaretter kan lede yngre til tobakk!

Det er en allmenn bekymring at e-sigaretter kan lede ungdom over til tradisjonelle sigaretter, men forskning og rapporter fra Public Health England (PHE) viser at det ikke foreligger bevis til å støtte oppunder denne myten. Spørreundersøkelser gjort i England viser at ungdom kan eksperimentere med e-sigaretter, men at daglig bruk er sjeldent og begrenset til dem som allerede benytter tobakk. Samtidig viser rapporter at antallet britiske røykere fortsetter å avta. PHE vil fortsette å overvåke trender innenfor bruk av e-sigaretter og tobakk.

 


 

MYTE 6 – E-sigaretter brukes som en Trojansk Hest for å holde folk til tobakksprodukter!

15.5%Det foreligger ingen bevis til å støtte utsagnet om at e-sigaretter oppfordrer folk til å fortsette og røyke, britisk forskning viser det motsatte. Antallet brukere av e-sigaretter som tidligere har røkt har økt de siste årene. Over 2.9 millioner voksne bruker e-sigaretter i England, av disse har over halvparten av dem sluttet og røyke. Parallelt med dette har over 770,000 sluttet med både tobakk og damp. Samtidig ser man en akselerasjon av røykestopp – da det i dag er rekordlave 15.5% av den britiske befolkningen som fremdeles røyker.

 


 

SAMMENDRAG;

Public Health England (PHE) mener å kunne bevise at e-sigaretter er en sterk bidragsyter til at folk slutter med tobakk, med over 20,000 årlige røykestopp – muligens flere.
Sammendraget viser at e-sigaretter og tobakksigaretter ikke er det samme og bør derfor ikke behandles likt.
Det er viktig at Englands 7 millioner røykere er klar over forskjellene og at folk har tilgang til riktig informasjon for å kunne ta et informativt valg for sin egen helse.
E-sigaretter er ikke risikofrie, men innehar en fraksjon av risikoen sammenlignet med tobakk.
E-sigaretter hjelper tusenvis av mennesker årlig til å slutte samt forbli røykfrie.

For et fullstendig bilde vennligst les;
Key questions and findings from our e-cigarette evidence update.

 


Les mere om;

Comments are closed.